Vydání třetí registrační značky

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit ?

Kde nás najdete

Litoměřice, Topolčianská 447/1
Odbor dopravy a silničního hospodářství

Úřední hodiny

Pondělí a středa: 08.00 – 12.00, 12.30 – 17.00
Úterý a čtvrtek: 08.00 – 12.00

Vedoucí

Ivana Zapadlová, tel.: 416 916 508, ivana.zapadlova@litomerice.cz

Pracovníci
Elektronické objednání

Objednat se na pracoviště

Jaké doklady a informace musím přinést ?

  1. platný doklad totožnosti žadatele (v případě zastupování doklad zmocněnce)
  2. souhlas vlastníka silničního vozidla, žádá-li jeho provozovatel, který není vlastníkem vozidla
  3. osvědčení o registraci část II. (technický průkaz) nebo osvědčení o registraci část I. (malý technický průkaz)
  4. poškozenou tabulku s přidělenou registrační značkou (v případě žádosti o vydání tabulky RZ za poškozenou)

Formuláře

http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/Elektronicke+formulare+dopravne+spravnich+agend/Elektronicke+formulare/

Jaké jsou poplatky, jak je lze uhradit ?

Správní poplatky jsou hrazeny v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, na přepážkách registru silničních vozidel v hotovosti, nebo platební kartou na podatelně odboru dopravy a silničního hospodářství.

vydání tabulky registrační značky s registrační značkou již tomuto silničnímu vozidlu přidělenou – za každou tabulku (např. nosič kol, za poškozenou tabulku)

600,- Kč

Jaké jsou lhůty pro vyřízení ?

Do 15 dnů od podání žádosti a zaplacení správního poplatku; v komplikovanějších případech se postupuje dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kde je obvyklá lhůta vyřízení stanovena do 30 dnů.

Další informace

Prokazuje-li se zmocnění k zastoupení, plná moc podepsaná úředně ověřeným podpisem nebo uznávaným elektronickým podpisem se nevyžaduje.

Odkaz na životní situaci na portálu veřejné správy

https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/116/123/4011.html#obsah

Za správnost údajů zodpovídá

Bc. Jan Jakub, tel.: 416 916 509, jan.jakub@litomerice.cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

10.09.2020

NAHORU