Stará radnice - muzeum

Stará radnice - muzeum

Adresa: Mírové náměstí 40, čp. 171

Základem je budova gotické radnice, poprvé doložené roku 1397. Zbytky jsou zachovány v obloucích podloubí. Po požáru města r. 1537 byla vážně poškozena. V letech 1537-39 byla mistrem Pavlem a po jeho smrti mistrem Jiřím přestavěna v renesančním slohu. V roce 1662 byly sníženy střechy. Na severním rohu radnice je umístěna na pilíři kopie renesanční, nejstarší exteriérové plastiky ve městě (r.1539), tzv. Rolanda v podobě divého muže s kyjem, jako symbolu obchodu a trhu.

Ve spodní části pilíře je upevněn železný tzv. český loket - stará délková míra. V podloubí jsou umístěny 2 erby z Dlouhé brány - říšský a městský z doby před rokem 1409. V roce 1947 zde byla umístěna i pamětní deska M.Pavla Stránského. Na jižním průčelí jsou patrné zbytky pranýře. Pozoruhodné je též vnitřní schodiště a dřevem vykládaná zasedací síň městské rady z roku 1542, zdobená vyřezávanými reliéfy českých panovníků i měšťanů.

 

V zasedací síni se r. 1627 konala disputace mezi M.Pavlem Stránským a učeným kapucínem Valeriánem Magni. V roce 1547, v době stavovského povstání zde pobýval král Ferdinand I.. Jako radnice stavba sloužila až do roku 1839. V důsledku působení spodních vod došlo 19.4.1916 ke zřícení střední části domu a opravy probíhaly až do roku 1926.

Nyní je zde umístěno Oblastní vlastivědné muzeum s bohatými sbírkami.


    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/templates/kallyas/html/com_content/article/portfolio.php on line 275
NAHORU