Harmonogram svozu bioodpadu v roce 2020

HARMONOGRAM SVOZU BIOODPADU V ROCE 2020

Upozorňujeme občany města Litoměřice, že dle níže uvedeného harmonogramu bude zahájen pravidelný svoz bioodpadu z území města. V příslušném termínu je možné přistavit ke svozu sběrnou nádobu.

Pravidelný svoz bioodpadu bude probíhat 1x za 14 dní vždy v sudý týden v PONDĚLÍ od konce března do listopadu, a to v následujících termínech:

30.03., 13.04., 27.04., 11.05., 25.05., 08.06., 22.06., 06.07., 20.07., 03.08., 17.08., 31.08., 14.09., 28.09., 12.10., 26.10., 09.11., 23.11.

 Stejně jako v loňském roce bude svoz bioodpadu probíhat pravidelně 1x za 14 dní vždy v sudý týden v ÚTERÝ v následujících ulicích: Ankertova, Bezručova, Brožíkova, Březinova cesta, Čelakovského, Dalimilova, Dykova, Fillova, Havlíčkova, Husova, Hynaisova, Janáčkova, Kollárova, Kořenského, Kozinova, Křepkova, Macharova, Marie Majerové, Navrátilova, Nerudova, Neumannova, Nezvalova, Purkyňova, Revoluční, Samo Tomáška, Slavíčkova, Smetanova, Sokolovská, Škrétova, Špálova, Švabinského, Vančurova, Wolkerova, Zelenkova, Žitenická, a to v termínech:

31.03., 14.04., 28.04., 12.05., 26.05., 09.06., 23.06., 07.07., 21.07., 04.08., 18.08., 01.09., 15.09., 29.09., 13.10., 27.10., 10.11., 24.11.

Nádoby musí být přistaveny v den vývozu nejpozději v 06:00 hodin ráno.

Do nádoby na bioodpad patří:

- rostlinný odpad ze zahrady (listí, tráva, plevel, větve)

- kuchyňský bioodpad rostlinného původu (zbytky ovoce, zeleniny, slupky)

- skořápky od vajec, čajové sáčky, kávová sedlina

- neznečištěná zemina

Do nádoby na bioodpad v žádném případě nepatří:

- živočišné zbytky

- maso, kosti

- uhynulá zvířata

- olej z potravin

- obaly od potravin (sklo, plast, kov)

Zájemci o nádobu na bioodpad si ji mohou objednat osobně na Městském úřadě Litoměřice, odboru životního prostředí u Kristýny Slabochové (Pekařská 2, III. patro, kancelář č. 472), případně telefonicky na tel. čísle 416 916 175. Upozorňujeme žadatele, že vzhledem přetrvávajícímu zájmu o nádoby ze strany nových žadatelů, lze k rodinnému domu přidělit pouze jednu nádobu na bioodpad.

 

Zpracoval: Bc. Kristýna Slabochová
Vyvěsil: Věra Kubátová

NAHORU