Formulář - "Žádost o vydání závazného stanoviska" z hlediska nakládání s odpady

"Žádost o vydání závazného stanoviska" z hlediska nakládání s odpady dle ustanovení § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

Kontaktní osoba: Ing. Zlatuše Řepíková, tel.: 416 916 174, mobil: 605 169 555

Zpracoval: Ing. Řepíková
Vyvěsil: Věra Kubátová

 Přílohy:
Formulář (.docx)