Informace - třídění odpadu v Litoměřicích

Třídění odpadu v Litoměřicích

Pro zvýšení informovanosti občanů připravil odbor životního prostředí MěÚ Litoměřice základní informace o třídění odpadů, které běžně vznikají v našich domácnostech. V příloženém souboru naleznete přehledný návod, ve kterém se dozvíte na jaké složky se odpad třídí, kam lze jednotlivé druhy odpadu odkládat a několik praktických údajů a zajímavostí o odpadech.

Vyvěšení

Vyvěšeno : 24.03.2015
Sejmuto: na dobu neurčitou

Zpracoval: Ing. Lucie Egrešiová
Vyvěsil: Věra Kubátová

Přílohy:
Informace (.pdf)

NAHORU