Sběrný dvůr

Provozovatel

Město Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 00263958, DIČ: CZ00263958

Kontaktní osoby provozovatele:

Ing. Pavel Gryndler (tel. 416 916 179)

Ing. Lucie Egrešiová (tel. 416 916 175)

Provozní řád sběrného dvora (.pdf)

Umístění

Zobrazit větší mapu

ulice Nerudova (vjezd od křižovatky s ulicí Revoluční)

Kontakt na sběrný dvůr

telefon: 739 328 569
e-mail: sbernydvur-ltm@tsmlt.cz

Provozní doba

Pondělí 08:30 – 16:00
Úterý 08:30 – 18:00
Středa 08:30 – 16:00
Čtvrtek 08:30 – 18:00
Pátek 08:30 – 15:00
Sobota 08:00 – 14:30
Neděle zavřeno

Komu je sběrný dvůr určen

Občanům města Litoměřice, kteří mohou odpady na sběrném dvoře odevzdávat zdarma.

Při evidenci odpadu a zpětného odběru je požadován po občanech průkaz totožnosti.

Sběrný dvůr není určen pro ukládání odpadu z podnikatelské činnosti.

Druhy přijímaných odpadů

Papír 
Plast
Sklo
Textil
Elektrozařízení
Světelné zdroje a svítidla
Biologicky rozložitelný odpad
Nebezpečné odpady
Dřevo
Kovy
Pneumatiky

Pozn. stavební odpady jsou na sběrném dvoře přijímány pouze ve výrazně omezeném množství, které je stanoveno v provozním řádu sběrného dvora.

Postup při příjmu odpadu:

Po příjezdu na sběrný dvůr je každý povinen zastavit u kanceláře pro obsluhu sběrného dvora, vyčkat na příchod obsluhy a předložit obsluze sběrného dvora občanský průkaz na svoje jméno, ze kterého je patrné, že se jedná o osobu s trvalým bydlištěm v Litoměřicích.

Obsluha sběrného dvora provede vizuální posouzení přijímaného odpadu, tak aby zjistila, zda se jedná o odpad přijímaný dle provozního řádu do zařízení. Pokud obsluha zjistí, že se jedná o odpad, který není povolen na sběrném dvoře přijímat, odmítne takový odpad převzít.

Přijímané odpady obsluha zváží případně provede odhad hmotnosti.

Obsluha sběrného dvora ukáže občanovi do jakého kontejneru nebo na jaké místo má jednotlivé vytříděné složky odpadu uložit. Na sběrném dvoře je přijímán pouze odpad vytříděný dle výše uvedených druhů odpadů.

Průběh vykládání obsluha sběrného dvora sleduje, se zaměřením, zda jsou odpady občanem ukládány na správné místo či do správného kontejneru. Obsluha nemá povinnost přijímaný odpad vykládat. V případě znečištění areálu (rozsypaná hlína, větve, listí apod.) uvede občan místo do původního stavu.

Před odjezdem zapíše obsluha sběrného dvora přijetí odpadu od občana do programu vedeného v elektronické podobě (jméno, příjmení, adresa, číslo občanského průkazu) a vystaví občanovi potvrzení o druhu a množství přijatého odpadu.

DĚKUJEME, ŽE TŘÍDÍTE ODPAD