Osud litoměřické nemocnice není nikomu z nás lhostejný.

Záznam z tiskové konference města po referendu

 

 

Zachraňme nemocnici i pro další generace

Důvody, proč by nemocnice měla být součástí většího zdravotnického celku (např. Krajská zdravotní, a.s.):

Personální krize ve zdravotnictví – české zdravotnictví prochází v současné době velkou personální krizí. Regionální nemocnice zvažují možnost začleňování do větších, silnějších celků, aby tak lépe čelily nedostatku lékařů a sester.

Nespravedlnost úhradové vyhlášky – za stejný výkon dostávají od pojišťoven silnější subjekty, např. krajské nebo fakultní nemocnice, výrazně vyšší úhradu než menší nemocnice, přitom platy lékařů jsou stejné a tvoří 70 % všech výdajů nemocnic.

Budoucí rozvoj nemocnice velmi úzce souvisí s modernizací pavilonů, budov a technického vybavení, na kterou nebude mít nejen nemocnice, ale ani město v budoucnu dostatek finančních prostředků.

Finančně silné zázemí nového provozovatele zajistí stabilitu při nečekaných změnách ve zdravotnictví (např. zrušení regulačních poplatků, roční snížení příjmů nemocnic, státem přikazované nárůsty platů zdravotnického personálu apod.).

Města nesmí nahrazovat povinnosti státu, krajů a zdravotních pojišťoven – zodpovědnost za nemocnici nemůže nést město Litoměřice s rozpočtem cca 550 milionů korun, přitom roční rozpočet nemocnice je cca 800 milionů.

Začleněním do většího celku získáme pro litoměřickou nemocnici více peněz od zdravotních pojišťoven, levnější léky i materiál, lepší vzdělávání a profesní růst lékařů, a tím větší atraktivitu pro nové lékaře, které nutně potřebujeme. To vše zajistí stabilitu a rozvoj naší nemocnice i pro další generace.

Dnes si ještě můžeme vybrat.

Názory zastupitelů

Uděláme vše pro úspěšná jednání s Krajskou zdravotní

Fotka - Karel Krejza
Mgr. Karel Krejza (ODS)

I nadále jsme přesvědčeni, že v horizontu pěti až deseti let se litoměřická nemocnice neobejde bez strategického partnera, kterého je třeba najít ještě ve chvíli, kdy se nemocnici daří. Nadále jsme přesvědčeni o tom, že by měl vzejít z transparentního a otevřeného výběrového řízení, které by nezanechalo ani stín pochybností a umožnilo by zjistit, jaká je skutečná hodnota naší nemocnice, a co všechno může nemocnice od možných partnerů získat. I nadále jsme o tom přesvědčeni, ačkoliv dobře víme, že ohrožujeme budoucí volební výsledky celé ODS, protože v tento moment se naše názory setkávají s nepochopením. Bohužel se potvrzuje, že zodpovědná rozhodnutí bývají často nepopulární.

Rádi bychom však za této situace veřejnost ujistili, že uděláme vše pro to, aby došlo k dohodě s Krajskou zdravotní o začlenění litoměřické nemocnice do tohoto silného subjektu, který úspěšně provozuje pět nemocnic v Ústeckém kraji. Nikdy jsme neměli uzavřenou, a to ani tichou, koaliční dohodu o tom, že chceme nemocnici prodat a komu. Všichni jsme chtěli pouze jít společně cestou transparentního a otevřeného řízení, v souladu s čtvrtým bodem programu, se kterým jsme jako ODS vyhráli v komunálních volbách.

Otázka referenda, které se bude konat 8. 11., je obsahově totožná s tou, kterou navrhoval přípravný výbor. Došlo pouze ke kosmetické úpravě s ohledem na právní pochybnosti Ministerstva vnitra. Vzhledem k tomu, že veškerou odpovědnost za referendum nese město, snažili jsme se touto drobnou úpravou, která žádným způsobem nemění význam otázky, vyhnout případným budoucím žalobám či problémům.

Co se týče termínu, zásadně nesouhlasíme s ročním odkladem rozhodování v tak důležité otázce. Jde-li nám o prospěch nemocnice, musíme v referendu rozhodnout bezodkladně. Zdůrazňujeme bezodkladně, protože to je právě to, co občané požadují, neboť toto slovo je obsaženo i v samotném textu otázky. Nikdo z těch, kteří archy podepisovali, určitě nepředpokládal, že by se požadované referendum mělo konat až rok a půl od jejich podpisu.

Uděláme vše pro publicitu referenda a věříme, že lidé přijdou.

Je důležité přijít k referendu

Fotka - Ondřej Štěrba
MUDr. Ondřej Štěrba (ANO 2011)

Po návštěvě pana ministra zdravotnictví Vojtěcha a posledním jednání zastupitelstva máme několik jistot. Naše nemocnice je na tom finančně dobře a v příštím roce získá na platbách od pojišťoven minimálně o cca. 33 mil. více. Stále platí, to, co říkáme celou dobu, nemocnice by měla zůstat v rukou města!

Po turbulenci názorů, prezentovaných na posledním jednání zastupitelstva je nyní nejpravděpodobnější převod nemocnice pod Krajskou zdravotní. To má tu výhodu, že zde bude garance zachování péče pro občany v plném rozsahu, na nemocnici bude dohlížet kraj a stát. Krajská zdravotní, a.s. je jedním z největších poskytovatelů péče v celé České republice a je osvědčená léty svého fungování.

Prodej soukromé společnosti, jakékoliv, sebou nenese garanci poskytování zdravotní péče, které by se ekonomicky nevyplácela!! Navíc se koaliční zastupitelé za Sport a zdraví zavázali, že takovou variantu nepodpoří. Zbytek koalice (ODS a Severočeši) tak nemá dost hlasů, aby toto v tomhle volebním období prosadil. Doufejme, že to tak vydrží, protože dobře fungující nemocnice je jednou z absolutních priorit, o které se musíme jako zastupitelé starat. Není podle mě až takovou starostí zastupitelů města třeba parkování na náměstí a nesmyslné zvyšování parkovného, až na 50 Kč/ hodinu.

Za dobrou zprávu by se dalo označit i chystané referendum. Pokud by tedy šlo o to referendum, které chtěl vyhlásit přípravný výbor poté, co sesbíral téměř šest tisíc podpisů. Úcty hodný počin, který by kromě uznání si zasloužil i respekt ze strany zastupitelstva. Bohužel, koalice se rozhodla vyhlásit své vlastní referendum s pozměněnou otázkou. Uvidíme, co na to řekne soud, pokud se na něj výbor obrátí.

Ať už to dopadne, jakkoliv je nesmírně důležité, abychom k referendu všichni přišli. Jde totiž nejen o naši budoucnost, ale o budoucnost další generace Litoměřičanů. Tak důležitá otázka, jakou je osud naší nemocnice, tu ještě nebyla a asi už ani dlouho nebude a vy ji máte plně ve svých rukou!

Vážení Litoměřičané, milí přátelé!

Fotka - MUDr. Miroslav Jenček
MUDr. Miroslav Jenček (KSČM)

8.listopadu proběhne referendum týkající se naší nemocnice – dovolte, abych se k této problematice také jménem KSČM vyjádřil. I když jde o staronovou problematiku, ohledně níž již proběhlo množství vášnivých i věcně vedených diskuzí, není v žádném případě dosud uspokojivě vyřešena. Nyní je na vás - občanech města Litoměřice - abyste svým hlasem rozhodli o její budoucnosti.

Otázkou je, zda má Město zastavit převod vlastnictví nemocnice na soukromý subjekt a ponechat jej v rukou státu, kraje či obce - čili v rukou veřejnoprávních (přesné znění otázky viz.odkaz: https://www.litomerice.cz/referendum).

Nerozhoduje se tedy o tom, zdali nemocnice zůstane výhradně v rukou města, ale prakticky o tom, zda se o “její ruku” bude ucházet “ženich” z řad soukromého či veřejného (např. Ústecký kraj) sektoru. Vedení města dalo už celkem jednoznačně najevo, že nemá zájem v budoucnu nemocnici výrazněji finančně podporovat, a proto hledá jiného investora. Přitom není vůbec jisté, zda strategického partnera potřebujeme – dle mého názoru situace rozhodně není natolik katastrofická, aby se město nemocnice muselo zbavovat. Hospodaření je nadále vyrovnané až mírně ziskové – akutní ekonomické potíže tedy nehrozí. Větší problém představuje nedostatek zaměstnanců (což se samozřejmě velkou měrou promítá i do ekonomiky nemocnice), ten však postihuje i “velké hráče” ve zdravotnictví a tudíž je naivní se domnívat, že by po případném převzetí naší nemocnice jiným subjektem došlo z jeho strany o nějakou “personální injekci”. O odborné pracovníky je nouze všude. Větší “hráč” může zařízení zásobit jen větším objemem financí, neboť úhradová vyhláška “větší hráče” prozatím favorizuje.

Krajská zdravotní a.s. je z logiky věci veřejnoprávním subjektem, od kterého se dá očekávat zachování kvality i rozsahu zdravotní péče. Bude však záležet na konkrétních podmínkách, které si zástupci města v jednání s Krajem stanoví. Každopádně se mi případná spolupráce s Krajskou zdravotní a.s. jeví jako menší zlo, než varianta prodeje soukromému subjektu.

Výsledky referenda jsou pro vedení města závazné, pokud se dostaví dostatečný počet hlasujících, proto prosím přijďte a vyjádřete svůj názor!"

Když selžou politici, nastupuje referendum

Fotka -  Mgr. Petr Panaš
Mgr. Petr Panaš
(Piráti a Strana zelených)

Zastupitelé ve městech a obcích mají 4leté funkční období, během kterého nejsou prakticky odvolatelní. Proto existuje pojistka, kdy se může občan domoci svého i přes nevůli politiků. Tou je místní referendum. Je to pojistka vyjímečná, protože není vůbec jednoduché ji použít.

Není také divu, že v Litoměřicích budeme mít referendum poprvé. Musíme si položit otázku, která je v nadpisu tohoto článku. Selhali litoměřičtí politici ohledně zamýšleného prodeje nemocnice? Ano. Zeptali se totiž občanů na názor a ten byl jiný, než ten jejich. Potvrdil se ve dvou anketách i sociologickém průzkumu, vše zadané radnicí. Asi nejhorší je se zeptat někoho, co by chtěl a potom si to stejně udělat po svém. Přesně to se stalo s nemocnicí. Je možno si vážit politiků, kteří mají menšinový názor a chtějí udělat nepopulární opatření. Dokonce ho udělají i za cenu poklesu své politické oblíbenosti, což politici hodně neradi. Ale působí nevěrohodně, když neustále mění své názory, jen aby dosáhli svého, ale pokud možno ztratili co nejméně politických bodů.

Proto se nejprve hledal strategický partner pro nemocnici z důvodu nutnosti investic do budov, potom tu byla potřeba doplácet na mzdy (která se ukázala jako zbytečná), náhle je tu důvod personální stabilizace nemocnice. Začal se hledat partner pro pacht, aby se začalo uvažovat o prodeji 100% akcií (občanská nespokojenost je příliš veliká), prodáme tedy jen 49% (prodej může znít špatně), navýšíme základní jmění, atd. Ale vůbec nejhorší je, když už si lidé projdou tou trnitou cestou, seženou podpisy a zvládnou náročnou administrativu, jen aby se referendum konalo, tak jim ho neschválíme. To by politik, který si váží občanů, byť mají jiný názor, prostě udělat neměl! Ale stalo se. Důvody jsou dle mého naprosto zástupné. Radnice vyhlásila referendum v jiný čas a s poněkud jinak formulovanou otázkou. Považuji to za špatné rozhodnutí, ale k referendu půjdu. A jít by měli všichni občané, kterým není lhostejné, jak to bude dál s nemocnicí. Jít by měl každý, komu není jedno, že za něho rozhoduje někdo jiný. Nyní má šanci rozhodovat jen sám za sebe. Byla by škoda toho nevyužít.

Nemocnici má provozovat stát, kraj nebo soukromník

Fotka - Jiří Skřivánek
Jiří Skřivánek
(Severočeši Litoměřice)

Téma nemocnice stále rozděluje naši společnost. A rozhodně ne na dvě, ale na mnoho skupin. Jedna skupina říká, že do naší nemocnice jako pacient nikdy, další na ní nenechá dopustit, další chce referendum co nejdříve, jiná zase až s krajskými volbami. Je mnoho lidí, kterým je to jedno, protože ví, že litoměřická nemocnice tu je a bude. Což potvrdil i ministr Vojtěch na své návštěvě, kde řekl, že stát garantuje dostupnou zdravotní péči a je jedno, kdo nemocnici vlastní.

A právě z těchto všech důvodů jsme nemocnici neměli na rozdíl od všech ostatních politických stran jako téma v předvolební kampani a navrhli jsme jiné priority k řešení (parkování, hřiště, rychle rozhodnout financování oprav velitelství a umožnit tak zapojení místních živnostníků do rekonstrukce atd.) Odpovídali jsme na dotazy vždy stejně - nemocnici má provozovat stát, kraj nebo soukromník. Hned po volbách jsem nabídl své zkušenosti jako člen dozorčí rady. Naše rodinná firma provozuje 25 let nestátní zdravotní dopravní službu a i mnoho z vás naše sanitky využívá.

Na poslední schůzi rady města jsem byl zvolen za řádného člena dozorčí rady litoměřické nemocnice a budu se hned ptát, proč věci v městské nemocnici nefungují tak, jako u soukromníka. Nejen v dopravní službě, ale i v dalších věcech, které jsem viděl na své cestě po nemocnicích v Plzni, Ostrově a dalších. Stačí se jet podívat do Berouna nebo Hořovic do vyhlášených soukromých nemocnic, které vlastní Sotirios Zavalianis.

Jednání petičního výboru nechceme vůbec komentovat, lidé jsou nervózní, nemají dostatek informací, informace jsou často protichůdné a neví, jakou informaci mají považovat za správnou. My si děláme vlastní obrázek, skládáme si vlastní střípky do mozaiky - navštívili jsme Sušici, kterou už v roce 2015 navrhli zástupci Plzeňského kraje sloučit s nemocnicí v Klatovech. Stále se setkáváme s lékaři, zaměstnanci nemocnice i proto, že zde pracují také naše rodiny. Vše s vědomím, že petiční výbor, odbory, veřejnost, a nakonec i ti, kteří chtějí využít nemocnici k politickým hrátkám, mají zájem o jedno - fungující a kvalitní nemocnici v Litoměřicích.

Prodej nemocnice do soukromého vlastnictví nepodpoříme

Fotka - Mgr.Václav Červín
Mgr.Václav Červín
(Sport a Zdraví Litoměřice)

Fotka - Mgr.  Petr Hermann
Mgr.Mgr. Petr Hermann
(Sport a Zdraví Litoměřice)

Ve volebním programu pro toto období jsme měli zachování nemocnice v Litoměřicích v majetku města a kromě toho ještě např. opravu školních hřišť, vybudování parkovacích domů, rozšíření a údržbu zelených ploch, opravu silnic a chodníků, podporu sportu a kultury ve městě atd.

Volební program jsme tvořili v době, kdy nemocnice fungovala relativně dobře, bez výraznějších dotací města a naopak čerpala (a stále čerpá) významné prostředky z různých dotačních titulů… Během roku 2018 a 2019 se však situace radikálně změnila, nemocnice dle vyjádření svého managamentu potřebovala (a potřebuje) výraznou finanční pomoc města přesahující 10 milionů korun. V případě, že by potřeba nemocnice byla stále vyšší (a vše tomu nasvědčuje), nemohlo by město investovat téměř do ničeho jiného…

Dle našeho názoru by zdravotnictví mělo být hrazeno přes zdravotní pojišťovny státem, a to v plné výši. Podporujeme proto nyní probíhající jednání s Krajskou zdravotní a.s., protože kraj má zcela logicky jiné vyjednávací možnosti směrem ke zdravotním pojišťovnám, prodejcům léčiv apod. a také může lépe řešit otázku zaměstnanosti, při současné personální krizi na postech lékařů, sester i nezdravotnického personálu. Pokud k začlenění Nemocnice Litoměřice, a.s. pod tento veřejnoprávní subjekt dojde, očekáváme, že zdravotní péče v naší nemocnici zůstane zachována ve stávajícím rozsahu.

Pokud by jednání z nějakého důvodu nedopadla, ponechejme nemocnici v majetku města. Jsme ale pro rozumnou podporu ze strany města cca do 10 milionů ročně. Samozřejmě je potřeba i nadále využívat veškerých možností pro získání dotací na vylepšení nejen přístrojového vybavení, ale i stavu budov.

Prodej do soukromého vlastnictví nepodporujeme a souhlasit s ním v rámci zastupitelstva města nebudeme.

Jaká je budoucnost nemocnice?

V tisku se dočítáme, že Litoměřice upustily od záměru prodat nemocnici soukromému subjektu, a jednají o jejím převedení pod Krajskou zdravotní. O to víc ale nerozumíme tomu, proč nebylo vedení města ochotné přijmout na posledním zasedání zastupitelstva dne 12.9.2019 žádné závazné usnesení písemně potvrzující tento záměr tak, aby byl skutečně závazný. Nechápeme, proč nemohlo být naše referendum přijato v předkládaném znění, když naše cíle jsou nyní naprosto shodné. Stejně tak námi navrhovaná otázka referenda byla právníky formulována tak, aby při odpovědi ANO postihovala většinu právních možností, jak nemocnici skutečně ponechat nadále ve veřejnoprávním sektoru. Obáváme se, že otázka navrhovaná vedením města je sice na první pohled hezčí a srozumitelnější, bohužel ale dle některých právních výkladů ponechává i při stejné odpovědi ANO stále prostor pro vstup soukromého vlastníka.

Ačkoliv naší prioritou skutečně bylo, a je i nadále, ponechat nemocnici pod správou města, chápeme, že trend státu a současná situace malých nemocnic vyúsťuje logicky v jejich začleňování pod zdravotní systém kraje. A tento kompromis vítáme. V každém případě si upřímně přejeme personální i finanční stabilizaci nemocnice a její pevné místo ve zdravotním systému kraje i po budoucí desetiletí. Jak řekl i pan ministr zdravotnictví Adam Vojtěch během své návštěvy Litoměřic: „Byl bych rád, aby se situace uklidnila a zůstali jste (zaměstnanci) v nemocnici, protože když nezůstanete, půjde „zu grund“. Bez personálu se medicína dělat nedá.“

Vedení města proklamuje tedy stejný cíl, evidentně se ale lišíme v prostředcích a formách, které vidíme jako nejvhodnější. Současná snaha o začlenění do Krajské zdravotní formou fúze je pro tuto organizaci totiž bohužel objektivně nepřijatelná.

Vzhledem k omezenému přístupu do periodik vlastněných jednotlivými finančními skupinami děkujeme za možnost vyjádřit se alespoň krátce v Radničním zpravodaji. Tak jako vyjádření a úvahy města jsou dostupné na oficiálním webu města, tak všechny dokumenty, články, úvahy a právní výklady petičního výboru jsou dostupné na www.sosnemocniceltm.cz.

Budoucnost nemocnice nyní záleží i na vás. Proto přijďte prosím i k referendu pořádanému vedením města 8.11.2019 a vyjádřete svůj názor. Děkujeme.

 

Starosta Ladislav Chlupáč hovoří o budoucnosti nemocnice
Reportáž ČT1
CT1 Referendum Nemocnice 2019
Diskuse starosty a vedení nemocnice se starosty okolních obcí
Reportáž ČT1
CT1 Budoucnost Nemocnice 2019
Setkání klubu starostů malých obcí s petičním výborem
Záznam setkání klubu starostů
Záznam tiskové konference - 25. 4.
Diskuze zastupitelů na téma budoucnost Nemocnice
Nemocnice se přetransformovala
ÚHOS zrušil koncesní řízení Nemocnice
Vedení města diskutovalo se zaměstnanci
NAHORU