Nařízení rady města 5/2006 - O placeném stání silničních motorových vozidel

Město Litoměřice
Nařízení Rady Města Litoměřice č. 05/2006,

kterým se mění Nařízení Rady Města Litoměřic č. 07/2005 o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Litoměřice za účelem organizování dopravy.

Rada Města Litoměřic se na svém zasedání dne 11.4.2006 usnesla vydat na základě § 23 zákona č. 13/1997 Sb., a v souladu s § 11 odst.1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení města :

Článek 1

Nařízení Rady Města Litoměřice č. 07/2005, o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Litoměřice za účelem organizování dopravy se mění tak, že v příloze č. 1 se vypouští :

Název komunikace

Od

Do

Provozní doba

Krajská-lahvárna

plošně

 

NON-STOP

Článek 2

Práva a povinnosti vzniklé podle dosavadního nařízení Rady Města Litoměřice č. 07/2005 nejsou tímto nařízením města dotčeny.

Článek 3

Toto nařízení Města Litoměřic nabývá účinnosti dnem 15.5.2006.

Ing. Ivan Palán
III.místostarosta

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta

 

Vyvěšeno dne : 14.4.2006
Sejmuto dne : 3.5.2006

 

 

NAHORU