Nařízení města Litoměřice 3/2005 - O záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Nařízení města Litoměřice  č.  3/2005

o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

            Rada města Litoměřice jako obce s rozšířenou působností podle zákona č.314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, rozhodla dne 30. 6.2005 vydat v souladu s ustanovením § 11 odst.1 a 2  a § 102 odst.2 písm.d) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a ustanovením § 25 odst.2 zákona č.289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů toto nařízení:

Článek 1

 (1) Rada města Litoměřice vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov podle § 25 odst.1 zákona. Pro zadání zpracování lesních hospodářských osnov bude vyhlášena veřejná obchodní zakázka podle zákona č.199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

(2) Lesní hospodářské osnovy budou vypracovány v zařizovacím obvodu, tvořeným správním obvodem obce s rozšířenou působností Litoměřice. Zařizovací obvod tvoří následující katastrální území: Bílý Kostelec, Brňany, Brozany nad Ohří, Brusov, Břehoryje, Býčkovice, Bylochov, Čakovice u Radouně, Dolánky nad Ohří, Dolní Chobolice, Dolní Týnec, Dolní Vysoké I, Dolní Vysoké II, Drahobuz, Držovice, Dubičná, Encovany, Habřina u Úštěku, Hlinná, Hlupice, Hněvice, Horní Chobolice, Horní Nezly, Horní Řepčice, Horní Týnec, Hostěnice u Brozan, Hoštka u Roudnice nad Labem, Hrdly, Hrušovany, Chcebuz, Chotiněves, Chudoslavice, Jištěrpy, Kalovice, Kamýk u Litoměřic, Knínice u Touchořin, Kochovice, Konojedy u Úštěku, Kotelice, Křešice, Křešov, Lbín,  Levín u Litoměřic, Levínské Petrovice, Lhota u Úštěku, Liběšice u Litoměřic, Libochovany, Líčenice, Litoměřice, Lovečkovice, Lukov u Úštěku, Malešov u Hoštky, Malíč, Maškovice, Miřejovice, Mladé, Mošnice, Muckov, Mukařov u Úštěku, Nučnice,  Nučničky, Okna u Polep, Oleško u Rohatců, Ostré, Počaply u Terezína, Počeplice, Pohořeny, Pokratice, Polepy, Račice u Štětí, Radouň u Štětí, Rašovice u Kalovic, Robeč, Rochov u Tetčiněvsi, Řepčice, Řepnice, Sedlec u Litoměřic, Skalice u Žitenic, Snědovice, Soběnice, Srdov, Staňkovice, Starý Týn, Stračí, Strachaly, Střížovice u Snědovic, Sukorady, Svařenice, Štětí I, Štětí II, Těchobuzice, Terezín, Tetčiněves, Tlučeň, Touchořiny, Travčice, Trnobrany, Trnová u Polep, Třeboutice,Třebušín, Třebutičky, Újezd u Chcebuze, Úštěk, Vědlice, Velešice u Hoštky,  Velké Žernoseky,, Velký Hubenov, Velký Újezd u Litoměřic, Vinné, Vrutice, Zahořany u Litoměřic, Zimoř,  Žalhotistice, Žitenice.

(3) Lesní hospodářské osnovy budou vypracovány bezplatně pro všechny právnické 
a fyzické osoby, které jsou vlastníky lesů do 50 ha. s výjimkou těch, kteří si podle § 24 odst.3 zákona zadali zpracování lesního hospodářského plánu.

Článek 2

(1) Vlastníci lesů z uvedeného zařizovacího obvodu mají právo písemně (popř.ústně 
do protokolu) uplatnit své připomínky a požadavky na zpracování lesních hospodářských osnov včetně záměru hospodářských opatření. Tyto připomínky a požadavky lze uplatnit 
u odboru životního prostředí Městského úřadu Litoměřice a může je na základě zmocnění vlastníka lesa podat jeho odborný lesní hospodář.

(2) Připomínky a požadavky na zpracování lesních hospodářských osnov mohou uplatnit také další právnické a fyzické osoby, jejichž práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být dotčeny.

(3) Termín pro oznámení připomínek a požadavků se stanoví do 31.8.2005.

(4) V uvedeném termínu oznámí vlastníci lesů případně též skutečnost, že pro své lesy zadali zpracování lesního hospodářského plánu.

Článek 3

(1) Vlastník lesa, pro kterého byla zpracována lesní hospodářská osnova, ji obdrží 
na vyžádání v úředních hodinách na odboru životního prostředí Městského úřadu Litoměřice a to po celou dobu její platnosti.

Článek 4 

(1) Obecní úřady v uvedeném zařizovacím obvodu toto nařízení uveřejní na svých úředních deskách po dobu, kdy lze uplatnit připomínky ke zpracování lesních hospodářských osnov a ve stejné době umožní každému do něj nahlédnout.

Článek 5

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

Mgr. Ladislav Chlupáč

Starosta

Mgr. Petr Hermann

místostarosta

Vyvěšeno dne: 1. 7. 2005

Sejmuto dne: 17. 7. 2005

NAHORU