Nařízení Rady města Litoměřic č. 1/2015 - parkování

Město Litoměřice

Nařízení Rady města č. 1/2015

o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Litoměřice za účelem organizování dopravy, kterým se mění nařízení Rady města Litoměřice č. 1/2014

 

 

Přílohy:
 Nařízení (.pdf)