Nařízení města Litoměřic č. 1/2015 - Zadání zpracování lesních hospodářských osnov

Nařízení města Litoměřic

č. 1/2015

 Zadání zpracování lesních hospodářských osnov

Vyvěšení

Vyvěšeno : 10.11.2015
Sejmuto: 1.1.2016

Zpracoval: Ing. Lucie Minková (Odbor životního prostředí)
Vyvěsil: Eva Šimková

Přílohy:
 nařízení (.pdf)

NAHORU