V této kategorii jsou pouze zrušená (neplatná) nařízení rady města
filtr
Titulek
 Nařízení Rady města Litoměřic č. 1/2019 - parkování
 Řád veřejného pohřebiště města Litoměřic
 Nařízení města Litoměřice 3/2005 - O záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
 Nařízení Rady města Litoměřic č. 3/2014 - zimní údržba komunikací
 Nařízení Rady města Litoměřic č. 2/2016 - parkování
 Nařízení Rady města Litoměřic č. 1/2016 - parkování
 Nařízení Rady města Litoměřice č.1/2014 - o parkování
 Nařízení Rady města Litoměřic č. 1/2015 - parkování
 Nařízení města Litoměřic č. 1/2015 - Zadání zpracování lesních hospodářských osnov
 Nařízení Rady města Litoměřic č. 2/2015 - parkování
 Nařízení Rady města Litoměřic č. 1/2013 - o nuceném odtahu vozidel
 Nařízení Rady města Litoměřic č.3/2013 - odtah vozidel
 Nařízení Města Litoměřice č.2/2009 odstraňování závad ve schůdnosti chodníků
 Nařízení Rady města Litoměřic č.4/2013 - o provádění zimní údržby
 Nařízení Rady města 2/2005 - O placeném stání silničních motorových vozidel
 Nařízení Města Litoměřice č.03/2009 o placeném stání silničních motorových vozidel
 Nařízení Rady města Litoměřic č.4/2009 o provádění zimní údržby na komunikacích
 Příloha Nařízení Rady č.1/2010-Plán zimní údržby pro období 2010-11
 Nařízení o provádění ZÚ 2012 - 2013
 Nařízení Rady města Litoměřic č.2/2013 - o parkování
 Nařízení Rady města Litoměřic č.3/2011 o provádění zimní údržby na komunikacích
 Nařízení Rady města Litoměřic č.2/2011-o placeném stání silničních motorových vozidel
 Nařízení Rady města Litoměřic č.1/2011 - o placeném stání silničních motorových vozidel
 Nařízení Rady města Litoměřic č.2/2010 - Parkování
 Nařízení Rady města č.1/2010 o provádění zimní údržby na komunikacích
 Nařízení Rady města Litoměřic č. 1/2009 o placeném stání motorových vozidel
 Nařízení Rady města 1/2007 - Odstraňování závad ve schůdnosti chodníků
 Provozní řád parkoviště „u hvězdárny“
 Nařízení rady města 5/2006 - O placeném stání silničních motorových vozidel
 Nařízení rady města 7/2005 - O placeném stání silničních motorových vozidel
 Nařízení Města Litoměřic č. 04/2005 - O placeném stání silničních motorových vozidel
NAHORU