Řád veřejného pohřebiště města Litoměřic

Město Litoměřice

Opatření Rady obce č.1/2007

Rada obce v souladu s ustanovením zákona č.256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů vydává opatření na základě usnesení Rady města pod bodem I/6 ze dne 11.10.2007

ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ
MĚSTA LITOMĚŘIC

 

Text dokumentu (pdf)

NAHORU