Nařízení Rady města 9/2006 kterým se ruší Nařízení č. 8 / 2006

Město Litoměřice

Nařízení  č.  9 / 2006

 

kterým se ruší Nařízení č. 8 / 2006

Rada Města Litoměřic se na svém zasedání dne 10.8.2006  usnesla vydat na základě ustanovení § 11 a § 102 odst. 2 písm. d)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, toto Nařízení:

Článek 1

Zrušuje se Nařízení č. 8 / 2006 o zákazu vstupu do lesů ze dne 25. 7. 2006.

 

Článek 2

 

Toto Nařízení nabývá účinnosti okamžikem vyhlášení z důvodu naléhavého obecného zájmu, kterým je umožnění volného vstupu do lesů všem občanům, a to  v důsledku změny klimatických podmínek, na  základě kterých již nehrozí nebezpečí vzniku požáru.

   Jiří Landa                                                                                          Mgr. Ladislav Chlupáč

I. místostarosta                                                                                                        starosta

Vyvěšeno dne :            11.8.2006

Sejmuto dne:            28.8.2006

NAHORU