Nařízení Rady města Litoměřic č. 3/2014 - zimní údržba komunikací

Nařízení Rady města Litoměřice

č. 3/2014

o udržování schůdnosti místních komunikací, chodníků a průjezdních

úseků na území města Litoměřice

Vyvěšení

Vyvěšeno : 20.11.2014

Zpracoval: Václav Blecha
Vyvěsil: Jana Váchová

Přílohy:

Nařízení RM 3/2014 (.pdf)

 

 

NAHORU