Zápis z jednání Komise životního prostředí ze dne 27. 01. 2020

Zápis
z jednání komise při Radě města Litoměřice
Komise životního prostředí

konané dne 27.01.2020 od 16:00 hod. v kanceláři Ing. Gryndlera v budově MěÚ Litoměřice v Pekařské ul.

Program:

Body jednání

  1. Kompostéry a vermikompostéry
  2. Změna vývozu kontejnerů na separovaný odpad
  3. Změna vývozu popelnic na bioodpad
  4. Propagační materiál dotovaný Mondi Štětí
  5. Den životního prostředí
  6. Informace
  7. Závěr
Zápis ke stažení (.pdf)
NAHORU