Zápis z jednání komise (subkomise) dopravy ze dne 11.12.2019

Zápis
z jednání komise při Radě města Litoměřice
Subkomise dopravy

konané dne 11.12.2019 od 15:00 hod. v kanceláři Bc. Jakuba v budově MěÚ Litoměřice v Topolčianské ulici.

Program:

Body jednání

  1. Úvod, přivítání
  2. Plnění úkolů z Rady města Litoměřice, žádosti z odborů MěÚ, příp. kontrola zápisů z minulých jednání
  3. Aktuální informace o dopravní problematice na území města od zástupců MěÚLitoměřice, hostů (rekonstrukce, opravy, výstavby, parkování, křižovatky, semafory apod.)
  4. Náměty pro činnost subkomise (všichni členové)
  5. Diskuze, různé, určení termínu příštího (příštích jednání
zápis (.pdf)
NAHORU