Zápis z jednání Komise životního prostředí ze dne 25. 11. 2019

Zápis
z jednání komise při Radě města Litoměřice
Komise životního prostředí

konané dne 25.11.2019 od 16:00 hod. v kanceláři Ing. Gryndlera v budově MěÚ Litoměřice v Pekařské ul.

Program:

Body jednání

  1. Informace
  2. Financování ekologické výchovy
  3. Závěr
Zápis ke stažení (.pdf)
NAHORU