Zápis z jednání komise majetkové včetně agendy likvidační ze dne 11.11.2019

Zápis
z jednání komise při Radě města Litoměřice
Komise majetková včetně agendy likvidační

konané dne 11.11.2019 od 16:00 hod v kanceláři vedoucího OSNMM

Program:
  1. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 3864/1 o výměře cca 550 m2 v k.ú. Litoměřice (nutný GP)
  2. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 3864/1 o výměře cca 123 m2 v k.ú. Litoměřice (nutný GP)
  3. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 196/63, části 194/1 a parc.č. 196/64 v k.ú. Pokratice
  4. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 293/1 o výměře cca 96 m2 (ost.plocha-komunikace) v k.ú. Litoměřice
  5. Záměr prodeje pozemku parc.č. 1387/4 o výměře 196 m2 v k.ú. Litoměřice
  6. Záměr prodeje části pozemku parc.č.657/57 o výměře cca 245 m2 v k.ú. Pokratice (nutný GP)
  7. Směna pozemků parc.č. 2469/63 (vl. město) za část pozemku parc.č. 2470/5 v k.ú. Litoměřice
  8. Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace
  9. Prodej opuštěné a neudržované klasické hrobky, sektor IV.B, evidenční číslo 005 na městském hřbitově
Zápis ke stažení (.pdf)
NAHORU