Zápis z jednání Komise Zdravého města a MA21 ze dne 25. 11. 2019

Zápis
z jednání komise při Radě města Litoměřice

Zdravého města a MA21

konané dne 25. 11. 2019 od 14:00 hod v v zasedací místnosti MěÚ Pekařská 2

Program:

1. Informace z jednání pracovní skupiny RVUR a Fóra udržitelného rozvoje
2. Srdcař Litoměřic 2019
3. Dotační program ZM a MA21 pro rok 2020
4. Participativní rozpočet Litoměřic 2020
5. Různé

Zápis ke stažení (.pdf)
NAHORU