Zápis z jednání komise kultury ze dne 13. 11. 2019

Zápis
z jednání komise při Radě města Litoměřice
Kulturní komise

konané dne 13. 11. 2019 od 16:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Pekařská 2

Program:

Body jednání

  1. Info z odboru komunikace, marketingu a cestovního ruchu –Iveta Holubová a Mgr. Marie Ouborná

  2. Žádost o dotaci – Pavel Groh a Olga Bělová jako host

  3. Žádost o dar – obec Morávka

  4. Program podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích

  5. Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích

  6. Litokaps

  7. Diskuze

Zápis z jednání komise kultury (.pdf)
NAHORU