Zápis z jednání Komise marketingu a cestovního ruchu ze dne 6.11.2019

Zápis
z jednání komise při Radě města Litoměřice
Komise marketingu a cestovního ruchu

konané dne 06.11.2019 od 15:30 hod. v kanceláři Ing. Evy Břeňové, OKMaCR MěÚ Litoměřice

Program:

Body jednání

1. Soutěž Nejkrásnější provozovna – scénář předání cen

2. Prezentace dokumentu Zásady reklamy a označování provozoven v Litoměřicích

3. Diskuse

Zápis ke stažení (.pdf)
NAHORU