Zápis z jednání komise při RM Litoměřice, Zdravotní a sociální komise

Zápis
z jednání komise při Radě města Litoměřice
Zdravotní a sociální komise

konané dne 06.11. 2019 od 15:45 hod v zasedací místnosti (OSPOD) MěÚ Litoměřice

Program:

Body jednání

  1. Program "Podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice na rok 2020"
  2. Podání k projednání zřízení vyhrazeného parkování
  3. Různé
Zápis ke stažení (.pdf)
NAHORU