Zápis z komise územního rozvoje dne 21.10.2019

Zápis
z jednání komise při Radě města Litoměřice
Komise územního rozvoje a městských památek

konané dne 21.10.2019 od 15:30 hod v kanceláři Ing. V. Brunclíkové, Městský úřad Litoměřice, odbor územního rozvoje

Program:

Body jednání

  1. Program regenerace MPR 2020
Zápis ke stažení (.pdf)
Příloha(.pdf)
NAHORU