Zápis z komise výchovy a vzdělávání ze dne 4. 11. 2019

Zápis
z jednání komise při Radě města Litoměřice
Komise výchovy a vzdělávání

konané dne 04.11.2019 od 16.00 hod. v Mateřské škole Litoměřice, Masarykova 30

 

Program:

Body jednání

  1.  Audit udržitelného rozvoje – oblast výchovy a vzdělávání

  2. Lyžařský výcvik – poskytnutí finančního příspěvku pro rok 2018

  3. Schválení pravidel v Programu podpory v oblasti volného času dětí pro rok 2020

  4. CŠJ – nový ředitel

  5. Diskuze

Zápis z komise výchovy a vzdělávání (.pdf)
NAHORU