Zápis z jednání Komise životního prostředí ze dne 21. 10. 2019

Zápis
z jednání komise při Radě města Litoměřice
Komise životního prostředí

konané dne 21.10.2019 od 16:00 hod. v kanceláři Ing. Gryndlera v budově MěÚ Litoměřice v Pekařské ulici

Program:

Body jednání

  1. Komunální odpad - vývoz 1 x za 14 dní (rodinné domy)
  2. Parkové úpravy v ul. Mezibraní
  3. Květinové pyramidy na náměstí
  4. Odpad z podnikatelské činnosti
  5. Informace
  6. Závěr
Zápis ke stažení (.pdf)
NAHORU