Zápis z jednání Komise Zdravého města a MA21 ze dne 15. 10. 2019

Zápis
z jednání komise při Radě města Litoměřice

Zdravého města a MA21

konané dne 15. 10. 2019 od 13:30 hod v v zasedací místnosti MěÚ Pekařská 2

Program:

1. Video reportáž z jednání komise ZM a MA21
2. Dny zdraví 2019
3. Úředník na kole
4. IZS Tvůj ochránce
5. Dotační program ZM a MA21 pro rok 2020
6. Participativní rozpočet Litoměřic 2020
7. Různé

Zápis ke stažení (.pdf)
NAHORU