Zápis z jednání Komise životního prostředí ze dne 30. 09. 2019

Zápis
z jednání komise při Radě města Litoměřice
Komise životního prostředí

konané dne 30.09.2019 od 16:00 hod. v kanceláři Ing. Gryndlera v budově MěÚ Litoměřice v Pekařské ul.

Program:

Body jednání

  1. Mlžící stožár
  2. Kropící vozy
  3. Dotace - dešťová voda
  4. Kompostéry
  5. Vermikompostéry
  6. Svoz komunálního odpadu u RD
  7. Odpad z podnikání
  8. Květiny v pyramidách - Mírové náměstí
  9. Ostatní
  10. Závěr
Zápis ke stažení (.pdf)
NAHORU