Zápis z komise sportu

Zápis
z jednání komise při Radě města Litoměřice
Komise sportu

konané dne 16. 9. 2019 od 15:30 hod. v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Pekařská 2

Program:

Body jednání

  1. Projekt „Sportuj ve městě“
  2. Žádost o poskytnutí dotace KST Kalich Litoměřice, z. s.
  3. TJ Slovan Litoměřice z.s.
  4. FK Litoměřicko, z.s.
Zápis z komise sportu (.pdf)
NAHORU