Zápis ze zdravotní a sociální komise - 4.9.2019

Zápis
z jednání komise při Radě města Litoměřice
Zdravotní a sociální komise

konané dne 04.09.2019 od 15:45 hod v zasedací místnosti (ČNIS) MěÚ Litoměřice

Program:

Body jednání

  1. Bod 1 - Příděly bytů v domě s pečovatelskou službou
  2. Bod 2 - Podání k projednání zřízení vyhrazeného parkování
  3. Bod 3 - Různé
Zápis ke stažení (.pdf)
NAHORU