Zápis z jednání komise majetkové včetně agendy likvidační ze dne 5.8.2019

Zápis
z jednání komise při Radě města Litoměřice
Majetková komise vč. likvidační

konané dne 05.08.2019 od 16:00 hod.  v kanceláři vedoucího OSNMM

Program:
  1. Prodej části pozemku parc.č. 5251/20 o výměře cca 150 m2 v k.ú. Litoměřice (nutný GP)
  2. Prodej části pozemku parc.č. 3864/1 o výměře cca 550 m2 v k.ú. Litoměřice (nutný GP)
  3. Prodej části pozemku parc.č. 4138/1 o výměře cca 17 m2 v k.ú. Litoměřice (nutný GP)

 

Zápis ke stažení (.pdf)
NAHORU