Zápis z jednání komise územního rozvoje dne 10.6.2019

Zápis
z jednání komise při Radě města Litoměřice
Komise územního rozvoje a městských památek

konané dne 10.6.2019 od 15,30 hod v kanceláři Ing. V. Brunclíkové, Městský úřad Litoměřice, odbor územního rozvoje

Program:

Body jednání

1) Zahájení, schválení programu.
2) Studie na úpravu veřejných prostranství v Městské památkové rezervaci Litoměřice.
3) Studie parkovacího domu v ulici Na Valech
4) Stanovení termínu dalšího jednání, různé, závěr.

Zápis ke stažení (.pdf)
NAHORU