Zápis z jednání Komise životního prostředí ze dne 24. 6. 2019

Zápis
z jednání komise při Radě města Litoměřice
Komise životního prostředí

konané dne 24.06.2019 od 16:00 hod. v kanceláři Ing. Gryndlera v budově MěÚ Litoměřice v Pekařské ulici

Program:

Body jednání

  1. Kompostéry
  2. Mlžící stožár
  3. Informace
  4. Závěr
Zápis ke stažení (.pdf)
NAHORU