Zápis z jednání komise kultury ze dne 19. 6. 2019

Zápis
z jednání komise při Radě města Litoměřice
Komise kultury

konané dne 19. 6. 2019 od 16:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Pekařská 2

Program:

Body jednání

  1. Prezentace Vánočních trhů 2019 - Bc. Michaela Mokrá – obchodní, marketingová a provozní ředitelka Zahrady Čech s.r.o.
  2. Nové logo Města Litoměřice
  3. Diskuze
Zápis ke stažení (.pdf)
NAHORU