Zápis z jednání komise výchovy a vzdělání ze dne 10. 6. 2019

Zápis
z jednání komise při Radě města Litoměřice
Komise výchovy a vzdělání

konané dne 10. 06. 2019 od 16:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice v Pekařské ulici

Program:

Body jednání

  1. Umístění dětí z Azylového domu Litoměřice do základních škol
  2. Informace o zápisech do MŠ
  3. Informace o zápisech do ZŠ
  4. Diskuze
Zápis ke stažení (.pdf)
NAHORU