Zápis z jednání komise majetkové včetně agendy likvidační ze dne 20.5.2019

Zápis
z jednání komise Komise majetkové včetně agendy likvidační

 při Radě města Litoměřice

Zápis z jednání Komise majetkové včetně agendy likvidační při Radě města Litoměřice, konané dne 20.5.2019 od 16:00 v kanceláři vedoucího OSNMM

Program:

Body jednání

  1. Prodej pozemku parc.č. 4534/2 o výměře 33 m2 (pod chatkou) v k.ú. Litoměřice
  2. Prodej části pozemku parc.č. 68/1 o výměře cca 38 m2 (ost.plocha) v k.ú. Pokratice (nutný GP)
  3. Prodej části pozemku parc.č. 2560/1 o výměře cca 40 m2 (nutný GP) v k.ú. Litoměřice
  4. Prodej pozemku parc.č. 4984/21 o výměře 18 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice
  5. Bezúplatný převod (dar) části pozemků parc.č. 4008/95 parc.č. 4008/112 a parc.č. 4008/116 v k.ú. Litoměřice (nutný GP)
  6. Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace
  7. Záměr pronájmu pozemků částí pozemků parc. č. 2680/2, 2672/1, 2680/3, 2680/1 o celkové výměře 267 m2 v k.ú. Litoměřice
Zápis ke stažení (.pdf)
NAHORU