Zápis z jednání Komise Zdravého města a MA21 ze dne 24. 4. 2019

Zápis
z jednání komise při Radě města Litoměřice

Zdravého města a MA21

konané dne 24. 4. 2019 od 13:30 hod v v zasedací místnosti MěÚ Pekařská 2

Program:

Body jednání

  1. Ukliďme Česko
  2. Národní dny bez úrazu
  3. Výsledky ankety Mladého fóra
  4. Veřejné fórum Desatero priorit
  5. Participativní rozpočet
  6. Srdcař Litoměřic
  7. Lavičky
  8. Různé
Zápis ke stažení (.pdf)