Zápis z jednání komise územního rozvoje 29.4.2019

Zápis
z jednání komise při Radě města Litoměřice
Komise územního rozvoje a městských památek

konané dne 29.4.2019 od 15,30 hod v kanceláři Ing. V. Brunclíkové, Městský úřad Litoměřice, odbor územního rozvoje

Program:

Body jednání

  1. Zahájení, schválení programu.
  2. Řešení omezení tranzitu před Mírové náměstí.
  3. Želetické nábřeží.
  4. Nádoby na separovaný odpad kasáren Jiřího z Poděbrad.
  5. Rámcové stanovení termínu dalšího jednání, různé, závěr.
Zápis ke stažení (.pdf)
NAHORU