Zápis z jednání komise územního rozvoje dne 11.3.2019

Zápis
z jednání komise při Radě města Litoměřice
Komise územního rozvoje a městských památek

konané dne 11.3.2019 od 15,30 hod v kanceláři Ing. V. Brunclíkové, Městský úřad Litoměřice, odbor územního rozvoje

Program:

Body jednání

  1. Zahájení, schválení programu.
  2. Sejmutí předkupního práva z některých pozemků na Miřejovické stráni.
  3. Parcelace stavebních pozemků u mostu Gen. Chábery.
  4. Návrh na úpravu a opravu skateparku pod Tyršovým mostem.
  5. Rámcové stanovení termínu dalšího jednání, různé, závěr.
Zápis ke stažení (.pdf)
NAHORU