Zápis z jednání Komise Zdravého města a MA21 ze dne 12. 2. 2019

Zápis
z jednání komise při Radě města Litoměřice

Zdravého města a MA21

konané dne 12. 2. 2019 od 13:30 hod v v zasedací místnosti MěÚ Pekařská 2

Program:

1. Vyjádření k vyhodnocení APZ 2018 a info o postupu přípravy APZ 2018 – 2020
2. Informace o žádostech dotačního programu ZM
3. Harmonogram akcí města 2019
4. Informace o probíhajících školních fórech
5. Participativní rozpočet
6. Informace o řešení problémů navržených komisí ZM – lavičky, parkování v Palachově ulici, kvalita jídla v centrální školní jídelně
7. různé + diskuze

Zápis ke stažení (.pdf)
NAHORU