Zápis z jednání komise majetkové včetně agendy likvidační ze dne 18.3.2019

Zápis
z jednání komise při Radě města Litoměřice
Majetková komise včetně agendy likvidační

konané dne 18.03.2019 od 16:00 hod v kanceláři vedoucího OSNMM

Program projednávaných návrhů:
  1. Prodej opuštěného urnového pomníku, evidenční číslo 86, oddělení II, ř. 4 - 46 na městském hřbitově
  2. Prodej pozemků parc.č. 196/53 o výměře 18 m2 (stavební), parc.č. 196/14 o výměře 202 m2 (orná) a 194/39 o výměře 39 m2 (ost.plocha) a 196/52 o výměře 4 m2 v k.ú. Pokratice
  3. Prodej pozemku parc.č. 4008/7 o výměře 587 m2, jehož součástí je jiná stavba bez čp./če a parc.č. 4008/8 o výměře 78 m2 jehož součástí je jiná stavba bez čp./če v k.ú. Litoměřice
  4. Prodej části pozemku parc.č. 600/35 (ostatní plocha) v k.ú. Poktarice (nutný odděl.geometr.plán)
  5. Prodej pozemku parc.č. 841 o výměře 690 m2 (zahrada) v k.ú. Čeřeniště
  6. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 306/6 o výměře 9997 m2 v k.ú. Mlékojedy
  7. Souhlas ke stavbám „Oplocení I. část na p.p.č. 4004/1 v k.ú. Litoměřice“ a „Oplocení II. část na p.p.č. 4004/1 v k.ú. Litoměřice“
  8. Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace
Zápis ke stažení (.pdf)
NAHORU