Zápis z jednání Komise územního rozvoje dne 28.1.2019

Zápis
z jednání komise při Radě města Litoměřice
Komise územního rozvoje

konané dne 28.1.2019 od 15:30 hod v kanceláři Ing. Brunclíkové, Městský úřad Litoměřice, odbor územního rozvoje

Program:

Body jednání

  1. Zahájení, schválení programu
  2. Parkování ve městě – podklady GIS, workshop architektů
  3. Tvorba manuálu reklamy v MPR – informace, harmonogram
  4. Blok informací – osvětlení památek, pojmenování prostranství po F. Holzmannovi (další postup), třídění odpadu v Infocentru, další plánované investiční akce
  5. Rámcové stanovení termínu dalšího jednání, různé, závěr
Zápis ke stažení (.pdf)
NAHORU