Zápis z jednání Komise životního prostředí ze dne 28. 1. 2019

Zápis
z jednání komise při Radě města Litoměřice
Komise životního prostředí

konané dne 28.01.2019 od 16:00 hod. v kanceláři Ing. Gryndlera v budově MěÚ Litoměřice v Pekařské ulici.

Program:

Body jednání

  1. Dotace - nádrže na dešťovou vodu
  2. Dotace - kompostéry pro občany
  3. Informace
  4. Závěr
Zápis ke stažení (.pdf)
NAHORU