Zápis z jednání majetkové komise ze dne 15.1.2018

Zápis
z jednání komise při Radě města Litoměřice
Název komise

konané dne 15.1.2018  od 15:30 hod.  v kanceláři vedoucího OSNMM

Program:

Body jednání

  1. Prodej opuštěného a neudržovaného hrobového zařízení – kopaný hrob, sektor I., evidenční číslo 6-61 na městském hřbitově
  2. Prodej pozemku parc.č. 2603/12 o výměře 221 m2 (zast.plocha) v k.ú. Litoměřice
  3. Prodej pozemku parc.č. 917/9 o výměře 26 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice
  4. Prodej pozemku parc.č. 2729 o výměře 1880 m2 (orná půda) a parc.č. 2730 o výměře 88 m2 (orná půda) v k.ú. Borkovany
  5. Prodej části pozemku parc.č. 1527/9 (zast.plocha) v k.ú. Litoměřice (nutný odděl.geometr.plán)
  6. Prodej pozemků parc.č. 4008/5 o výměře 528 m2 (zastavěná plocha) a 4008/6 o výměře 72 m2 (zastavěná plocha) včetně staveb bez č.p.č/č.e v k.ú. Litoměřice
  7. Prodej pozemku parc. č. 1328 o výměře 229 m2 (zast. plocha a nádvoří) o velikosti podílu 4388/5539 v k.ú. Litoměřice
  8. Prodej pozemku parc.č.4528/1 o výměře 654 m2 (zahrada) a parc.č 4528/4 o výměře 17 m2 (zast.plocha) v k.ú. Litoměřice
Zápis ke stažení (.pdf)
NAHORU