Zápis z jednání komise (subkomise) dopravy ze dne 10.06.2020

Zápis
z jednání komise při Radě města Litoměřice
Subkomise dopravy

konané dne 10.06.2020 od 15.00 hod. v kanceláři Bc. J. Jakuba v budově MěÚ Litoměřice, odboru dopravy a sil. hospodářství, v Topolčianské ulici.

Program:

Body jednání

  1. Úvod, přivítání
  2. Plnění úkolů z Rady města Litoměřice, žádosti z odborů MěÚ, příp. kontrola zápisů z minulých jednání
  3. Aktuální informace o dopravní problematice na území města od zástupců MěÚ Litoměřice, hostů (rekonstrukce, opravy, výstavby apod.)
  4. Náměty pro činnost subkomise (všichni členové)
  5. Diskuse, různé, určení termínu příštího (příštích) jednání
zápis (.pdf)
NAHORU