Zápis z jednání komise výchovy a vzdělávání dne 8. 6. 2020

Zápis
z jednání komise při Radě města Litoměřice
Komise výchovy a vzdělávání

konané dne 08.06.2020 od 16:00 hod v zasedací místnosti U Štěpána v budově MěÚ Litoměřice, Pekařská 2

Program:

Body jednání

  1. Informace o průběhu zápisu do MŠ
  2. Informace o průběhu zápisu do ZŠ
  3. Návrh členů do školských rad na ZŠ v Litoměřicích za zřizovatele pro funkční období od 12. 5. 2020 do 11. 5. 2023
  4. Diskuze
Zápis z komise výchovy a vzdělávání (.pdf)
NAHORU