Zápis z komise územního rozvoje 20.5.2020

Zápis
z jednání komise při Radě města Litoměřice
Komise územního rozvoje

konané dne 20.05. 2020 v kanceláři Ing. Venuše Brunclíkové, MBA, Městský úřad Litoměřice, odbor územního rozvoje

Program:

Body jednání

1) Zahájení jednání a schválení programu

2) Informace: Vysokorychlostní trať Drážďany-Praha, Jarošova ulice, Mezibraní, parkovací automaty

3) Podněty obyvatel: Zahradnická ulice a Plešivecká ulice

4) Žádost z programu reklamy v MPR

5) Ukončení projektu PAVE

6) Dokončení stavby administrativní budovy Kasárna pod Radobýlem – informace

7) Různé, závěr

Zápis ke stažení (.pdf)
NAHORU