Zápis z jednání Komise majetkové včetně agendy likvidační ze dne 18.5.2020

Zápis
z jednání komise při Radě města Litoměřice
Majetková včetně agendy likvidační

konané dne 18.5.2020 od 15:30 hod v kanceláři vedoucího OSNMM

Program projednávaných bodů:
  1. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 3864/81 o výměře cca 130 m2 v k.ú. Litoměřice (nutný GP)
  2. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 3864/81 o výměře cca 350 m2 v k.ú. Litoměřice (nutný GP)
  3. Záměr prodeje opuštěné a neudržované klasické hrobky na Městském hřbitově v Litoměřicích  
  4. Záměr prodeje části pozemku parc.č.212/1 v k.ú. Pokratice
Zápis ke stažení (.pdf)
NAHORU