Zápis z jednání Komise výchovy a vzdělávání dne 9.3.2020

Zápis
z jednání komise při Radě města Litoměřice
Komise výchovy a vzdělávání

konané dne 09.03.2020 od 16:00 hod v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Pekařská 2

Program:

Body jednání

1. Žádost o zařazení křesťanské ZŠ a MŠ Litoměřice na společný plakát litoměřických škol – Zápis žáků do 1. tříd

2. Program podpory v oblasti volného času dětí na rok 2020

3. Dotace dětským spol. organizacím na částečné zabezpečení jejich činnosti v roce 2020

4. Diskuze

 
Zápis ke stažení (.pdf)
Přílohy:
Návrh dotací pro mládežnické organizace 2020 (.pdf)

Program podpory v oblasti volného času dětí 2020 (.pdf)

NAHORU