Zápis z jednání Komise marketingu a cestovního ruchu ze dne 11.3.2020

Zápis
z jednání komise při Radě města Litoměřice
Komise marketingu a cestovního ruchu

konané dne 11.03.2020 od 15:30 hod v kanceláři Ing. Evy Břeňové

Program:

Body jednání

  1. Vhodné využití digitální reklamy tak, aby se po odstranění nežádoucích reklam v centru města podařilo kompenzovat snížení počtu reklamních ploch podnikatelů
  2. Návrh marketingového plánu Města Litoměřice (OKMaCR), který obsahuje vyhodnocení roku 2019 a plán činnosti na roky 2020 a 2021
  3. Další podněty, diskuse
Zápis ke stažení (.pdf)
NAHORU